Leserbrief

„,Sønnen‘ skal blive stående i Genforeningshaven“

„,Sønnen‘ skal blive stående i Genforeningshaven“

„,Sønnen‘ skal blive stående i Genforeningshaven“

Ejler Schütt
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Apenrades Vizebürgermeister Ejler Schütt (Dänische Volkspartei, DF) ist dagegen, dass das Denkmal „Sønnen" von seinem jetzigen Standort im Genforeningshaven zwischen Madevej und H. P. Hanssens Gade an den künftigen Genforeningsparken am Folkehjem umzieht. Er bezeichnet den Vorschlag sogar als „töricht".

Historisk Samfund for Sønderjylland foreslår, at monumentet „Sønnen”, til minde om H. P. Hanssen, skal flyttes fra Genforeningshaven til den kommende Genforeningspark ved Folkehjem.

Dette forslag er vi i Dansk Folkeparti modstander af, da det er vores klare opfattelse, at monumentet står udmærket og centralt hvor det står nu.

Vi ser ingen som helst grund til, at „Sønnen” skal flyttes til Folkehjem, men ser det ovenikøbet som en fordel, at fortællingen om H. P. Hanssen fortælles bredt i byen.

Hvor mange tusinde personer, der dagligt færdes tæt omkring monumentet, har vi ikke tal på, men det drejer sig om personer i alle aldersgrupper, herunder mange studerendes færdsel til og fra rutebilstationen, mange

med handelsærinder, mange besøgende på aktivitetsbanen og nu også til den nye legeplads, og mange turister.

En mere central placering med større mulighed for at formidle fortællingen om H. P. Hanssen og hans uvurderlige betydning for vores landsdel er svær at forestille sig.

Monumentet står særdeles flot og tydeligt hvor det står nu, og nu er det så ovenikøbet belyst.

Monumentet kan ikke undgå at skabe nysgerrighed og lyst til nærmere bekendtskab for alle aldersgrupper. Vi i DF finder Historisk Samfunds forslag om at flytte „Sønnen” for tåbeligt.

Find noget andet at anvende de mange penge på, som det ville koste at flytte monumentet, hvem Historisk Samfund så ellers forestiller sig skal betale for det.

Ejler Schütt

Dansk Folkeparti

Byrådsmedlem Aabenraa

Gruppeformand

og viceborgmester

Mehr lesen

Leserbrief

Martin Christiansen
„Märchenstunden (Märchen -- Kunden)“

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF tager flertallets afgørelse om placeringen af Telemuren til efterretning“

Leserbrief

Signe Bekker Dhiman
„Endelig har vi fundet en placering til Telemuren!“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Nej til at give udlændinge skattekroner“

Leserbrief

Hans Peter Toft
„Medierne har travlt med at berette om, hvor dårligt det går for Dansk Folkeparti“