Leserbrief

„Alle Stoffe sind - Mengen abhängig - Gesundheits- schädlich.“

Alle Stoffe sind - Mengen abhängig - Gesundheits- schädlich.

Alle Stoffe sind - Mengen abhängig - Gesundheitsschädlich

M.B.Christiansen
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

In einem Leserbrief teilt Martin Christiansen seine Meinung mit.

Unter der Überschrift: Frygten for pesticider i drikkevandet bygger på følelser... stellt der kemiingeniør Peter Schoubye einige Vergleiche...zur Beruhigung, als Gegengewicht gegen die Front der Angstschürer!

(Grænseværdien blev for 30 år siden vedtaget allene ud fra et polt./økoreligiøst krav udfra det, hvad der dengang kunne påvises ved kemisk analyse -- og ikke af sundheds -- eller miljømæssige grunde.

Vergleiche mit den ,,aktivstoffen,, in Aspirin werden von ihm.. folgend erklärt : Vand med 0,1 mikrogram pesticider pr. liter svarer i ,,giftighed,, til ca....1 aspirintablet (med o,5 g aktivstoffer) opløst i ...5 mio. liter vand. Man skal således drikke mindst i mio. liter pr. dag af vand med et pesticidindhold på fem gange over grænseværdien, for at vandets indhold af pesticid kan være helseskadeligt. (Man dør af at drikke 3-4 liter vand ..på en gang). Det er kun mængden der afgør, om et produkt er sundheds skadelig. Det opdagede lægevidenskabens grundlægger Paracelsus for 600 år siden, men det glemmes i medie debatten om ,,farlige stoffer,,!

Vort drikkevand må derimod gerne indeholde meget større koncentrationer af andre stoffer, som er meget mere giftige end de pesticidrester, der er fundet i drikkevandet, når grænseværdierne fastsættes efter en sundhedsmæssig vurdering. F. eks. er grænseværdien for arsen i drikkevandet... på 5 mikrogram pr. liter...selv om arsen er stærkt kræftfremkaldende og 1.000 til 10.000 gange mere sundhedsskadelig end de pesticider, der er fundet i drikkevandsboringer. Forskellen er blot, at arsen er et naturligt forekommende(økologisk) giftstof, mens pesticider er et ..HADEOPJEKT- FOR - RETTROENDE !

DENNE INDBILDTE FRYGT ER I SIG SELV ET SAMFUNDSPROBLEM. Er schlägt weiter vor... um diese Angst zu minimieren... bei allen riskanten Stoffen gleiche Vorsichtnormen ein-zu-führen. Aus meiner pers. Sicht ist es wichtig, dass die Medienleute , ganz besonders auf LEITARTIKELSEITE ..über die Wirklichkeit... in aller erster Linie zu INFORMIEREN. Ganz besonders im Bemühen: KEINE UNNÖTIGE ANGST ZU SCHÜREN. Ob die Bewohner in Ledøje den Nordschleswiger lesen ? ...hoffentlich aber JP. Es gibt aktuell wahrhaftig Gründe genug, auch der persönlichen Angst...NICHT..die Herrschaft zu überlassen!

M.B.Christiansen
Hyndingholmvej 16
Bylderup Bov 6372

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Glade vanvid med tvang over for elever“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Stop frås med skattekronerne“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Uwe Ehrich i rollen som Danmarks åndelige vejleder“

Leserbrief

Katrine Hoop, Vibeke Syppli Enrum
„Enhedslisten Syddanmark og Die Linke Flensborg støtter ikke en bro mellem Als og Fyn“

Leitartikel

Cornelius von Tiedemann
Cornelius von Tiedemann Stellv. Chefredakteur
„An der Frauenquote in der Wirtschaft führt kein Weg mehr vorbei“

Leitartikel

Walter Turnowsky ist unser Korrespondent in Kopenhagen
Walter Turnowsky Korrespondent in Kopenhagen
„Man muss sich mit seinen Feinden treffen“