Leserbrief

„Et nyt guldæg“

Et nyt guldæg

Et nyt guldæg

Jan Prokopek Jensen
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In seinem Leserbrief lobt Stadtratsmitglied Jan Prokopek Jensen den Einsatz des kommunalen Arbeitsmarkt-Reiseteams und fordert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen auf, das Angebot zu nutzen.

Vi har i Jobcentret i Sønderborg for et år siden etableret et Rejsehold. Jeg vil påstå at vi har udviklet noget, der ligner et nyt guldæg, til glæde for borgere og virksomheder.

Rejseholdet har i løbet af dette år haft kontakt med 193 medarbejdere fra både private og offentlige virksomheder. Medarbejdere, der af den ene eller anden grund var potentielt truet af sygdom og langtidssygdom, fordi de af den ene eller anden grund ikke har det godt eller trives. Og det er en stor belastning for de pågældende.

I Danmark har vi et sygedagpengesystem, hvor vi som medarbejdere er sikret en periode med løn under sygdom. Den ordning koster på landsplan ca 47 mio kr. 70 procent af denne udgift betales af virksomhederne.

Det er dyrt for virksomhederne, når medarbejderne er syge, ikke mindst langtidssyge. Udover betalingen til sygedagpenge, er der også tab af produktion og udgifter til eventuelle vikarer. Det har derfor stor betydning for indtjening og konkurrenceevne og de pågældende, hvis virksomhederne kan reducere deres sygefravær blandt medarbejderne. Rejseholdet har med deres indsats sparet virksomheder i Sønderborg Kommune for ca. 10 mio. kr. i udgifter til sygedagpenge. Sparet mange borgere fra sygeforløb.

Rejseholdet består af et team på 3 specialuddannede medarbejdere, der bl. a. er uddannet i couchende samtaler. Virksomhedens ledere og tillidsrepræsentanter kan kontakte rejseholdet, hvis de bliver opmærksomme på en medarbejder, der ikke trives eller ikke har det godt. Rejseholdet aftaler og gennemfører fortrolige samtaler med den pågældende, og i mange tilfælde lykkes samtalerne så godt, at de pågældende medarbejdere ikke når at blive sygemeldt.

Der føres ikke journaler, samtalerne er fortrolige, og aftales direkte mellem medarbejder og Rejseholdet. Ikke noget bureaukrati af nogen art. Rejsholdet kan afhængig af situationen trække på al den viden, der findes i den kommunale sundhedsorganisation.

Forløbet er ellers ofte, at pågældende medarbejder går til læge. Lægen har typisk to muligheder, enten at henvise til en psykolog/psykiater eller sygemelde medarbejderen. Da der typisk er lang ventetid til en psykolog/psykiater vælges ofte løsningen med en sygemelding. Det får medarbejderen det jo ikke bedre af! Ofte ser vi det ender i langvarige sygeforløb.

Nu er der en tredje mulighed. Nemlig at kontakte Rejseholdet i Jobcenter Sønderborg. 6 lægehuse er allerede begyndt at henvise til Rejseholdet, og jeg håber flere læger og lægehuse følger i de kommende måneder. Vi har rigtig gode erfaringer med resultaterne af rejseholdets samtaler med medarbejdere, og derfor har byrådet just sikret indsatsen og ordningen fremadrettet.

Herfra en opfordring til tillidsrepræsentanter og ledere i virksomheder i Sønderborg Kommune, samt til lægehuse: Kontakt Rejseholdet i Jobcenter Sønderborg, og hjælp Jeres kollega.

Jan Prokopek Jensen, Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, Tingholm 8 C, Guderup,

Mehr lesen

Wahlanalyse

Sara Eskildsen
Sara Eskildsen
„Große Koalition, große Herausforderung“

Die Woche am Alsensund

Sara Eskildsen
Sara Eskildsen
„Die Qual der Wahl“

Leserbrief

Erik Bach
„Wir brauchen mehr Fahrradwege“