Leserbrief

„To nye initiativer der skal forbedre unges mentale trivsel i Sønderborg“

To nye initiativer der skal forbedre unges mentale trivsel

To nye initiativer der skal forbedre unges mentale trivsel i

Kirsten Bachmann
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

In ihrem Leserbrief spricht Stadtratspolitikerin Kirsten Bachmann über eine Initiative der Schleswigschen Partei, das mentale Wohlbefinden von jungen Mitbürgern zu stärken.

I artiklen fra d. 3.9. i JyskeVestkysten kan der læses at sundhedsudvalget lige har vedtaget en ny ungdomsindsats, der skal styrke den mentale trivsel af eleverne på ungdomsuddannelser i Sønderborg kommune.

Slesvigsk Parties initiativ omkring den gratis psykologhjælp til unge mellem 15 -25 år bliver nu fulgt op af, at arbejde med indsatser med øget fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af mental sundhed hos unge.

Det er positivt at se, hvordan man har indarbejdet fund fra arbejdet med de unge i den Gratis Psykologhjælp, i de gode erfaringer man har gjort med mental trivsel i andre kommuner som f.eks. Aalborg. Vores unge mennesker er i dag meget udfordret pga. krav til fællesskab og ikke mindst sig selv, som har til følge, at de trives dårligt og til dels ikke gennemfører deres ungdomuddannelser.

Det giver dem en skidt start i forhold til senere at gennemføre deres erhvervsuddannelser. Vi understøtter med glæde, det store arbejde der nu kommer flere unge til gode. Den gratis psykologhjælp er nu gjort permanent lige som netværket “UngeLiv”. Nu udvides tiltaget så med holdforløbet “Åben og rolig” samt med det opsporende og forebyggende tiltag “mental topform”.

Vi vil fortsat styrke det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne, UngLiv og sundhedscenteret for at sikre den mentale trivsel og gøre det attraktivt for familier med unge mennesker at bo i Sønderborg kommune.

Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti, Påkjær 25, Nybøl

Mehr lesen

Leserbrief

Jesper Kock
„Ellen Trane Nørby bruger FAKE NEWS“

Leserbrief

Gerhard Bertelsen
„Mehr Ausbildungen nach Sonderburg“

Leserbrief

Dänische Kulturvereine und -organisationen
„Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen fra Danmarks kulturliv“

Leserbrief

Jan Prokopek Jensen
„Panik bei Venstre und DF?“