Leserbrief

„Byrådet bør være bedre til kompromis’er“

„Byrådet bør være bedre til kompromis’er“

„Byrådet bør være bedre til kompromis’er“

Povl Kylling Petersen und Jan Riber Jakobsen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

In ihrem gemeinschaftlich formulierten Leserbrief sprechen sich die Apenrader Stadtratsmitglieder Jan Riber Jakobsen (Konservative) und Povl Kylling Petersen (Sozialdemokraten) dafür aus, in großen politischen Anliegen lieber parteiübergreifend zu arbeiten, als Beschlüsse mit kleiner Mehrheit durchzuboxen.

Byrådet i Aabenraa Kommune skal på de kommende møder behandle en del plansager, hvor uenigheden blandt de politiske partier er kendt. Det gælder lokalplanerne for Padborg Transportcenter, for jollehavn i Loddenhøj og givetvis også for diskotek Seven ved Storetorv, som er på vej til politisk behandling. Hertil kan lægges en lokalplan og 2 lokalplanforslag for hhv. Stolligområdet, Vennersmindeområdet og Nygadeområdet, hvor der på byrådsmødet den 30.1.2019 var uenighed i byrådet.

Netop lokalplansager med lang perspektiv må forventes at bygge på politisk bred opbakning.

Vi mener det er vigtigere at bøje sig lidt mod hinanden i store politiske sager, end at få gennemført politik med et smalt flertal. Vi skal blive endnu bedre til at behandle høringssvar på en måde, så borgerne oplever at vi forholder os konstruktivt til deres forslag og/eller bekymringer i de pågældende sager. Vi opfordrer derfor formanden for vækstudvalget til, i udstrakt grad at opsøge og finde gode og politiske kompromis, og vi vil selvfølgelig være konstruktive i det muliges samarbejde.

Tag f.eks. sagen fra seneste møde i Vækstudvalget, hvor det ikke lykkedes udvalgsformanden at skabe et kompromis i lokalplan nr. 107 for Padborg Transportcenter – en lokalplan, som hele byrådet har glædet sig til at få færdigbehandlet for at sikre en fortsat udvikling af transportcentret.

Borgerne må forvente, at byrådet bestræber sig på at afsøge alle muligheder for at indgå kompromiser!

Jan Riber Jakobsen,

Byrådsmedlem for Konservative

og

Povl Kylling Petersen

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Mehr lesen

Leserbrief

Birte Schultz
„Tag ansvar – vis lederskab!“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et initiativ vi bør arbejde videre med“

Nachruf

Torben Ravn
„Markus Jebsen var naturens mand“

Leserbrief

Kerstin und Dirk Jürgensen
„Photovoltaik Anlage Fogderup Umgebung“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Ja tak til barsel-selvbestemmelse for familier“

Leserbrief

Ulf Matzen, Elmshorn
„Bøjer i vandet ud for stranden ved Loddenhøj“