Keine Lobby für Radfahrer

„CyklistForum i Aabenraa Kommune?“

„CyklistForum i Aabenraa Kommune?“

„CyklistForum i Aabenraa Kommune?“

Niels Dalsgaard, Hvedemarken 39 6230 Rødekro
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Der Vertreter des dänischen Radfahrerverbandes, Danmarks Cyklistforbundet, für Apenrade und Umgebung beklagt mangelndes Interesse der Kommune Apenrade an Radwegen.

Det er rigtig dejlig at se, at der er nogle aktive personer i kommunen, som gerne vil have etableret nye cykelstier og mere sikre forhold for cyklister, men så er det måske tidspunktet til at få etableret et CyklistForum idet kommunens politiker og embedsfolk ikke har den store interesse for cyklisme i Aabenraa Kommune.

Cyklistforbundet lavede i samarbejde med Dansk Cykelturisme en spørgeundersøgelse i forbindelse med kommunalvalget i 2017 omkring cyklisme. Undersøgelse blev sendt til alle kandidater, der stillede op til kommunalvalget, men kun 11 af de nuværende byrådsmedlemmer tog sig tid til at svare på spørgsmålene. Kun 1 benytter cyklen som primær transportmiddel.

Undersøgelsen viste at cyklisme har en meget lille prioritet hos politikkerne i Aabenraa Kommune.

For så vidt angår manglende interesse hos embedsfolkene i forvaltningen, så vil jeg gerne begrunde det i følgende oplevelse:

Jeg har anmodet kommunen om at få oplyst hvor mange km ny cykelsti kommunen har etableret indenfor de sidste 3-5 år og hvad de har kostet.

Hvad var svaret? Det ved jeg ikke og kommunen ved det åbenbart heller ikke. Jeg fik at vide, at det havde man ingen oversigt over og ville jeg i øvrigt gerne vide det, så kunne jeg bare kigge i de sidste 5 års referater fra byrådsmøderne.

I vores nabokommuner ser det helt anderledes ud – her kan man se at der stadig kommer flere nye cykelstier til, samt at de har oplyst mig, hvor mange km ny cykelsti de har etableret.

Mehr lesen

Leserbrief

Edith Tröster
„Åbent brev til Aabenraa Kommune vedr. Loddenhøj jollehavn“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Märchenstunden (Märchen -- Kunden)“

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF tager flertallets afgørelse om placeringen af Telemuren til efterretning“

Leserbrief

Signe Bekker Dhiman
„Endelig har vi fundet en placering til Telemuren!“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Kommunikationschefens manøvrer og dagsordener“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Gør grænsekontrollen lettere“