Leserbrief

„Danmark skal ikke importere varer fra besat land“

Christian Juhl
Silkeborg
Zuletzt aktualisiert um:

Die Einheitsliste will ein Importverbot für Waren aus israelischen Siedlungsgebieten.

Israel beslaglægger stadig større dele af Palæstina uden ar palæstinenserne kan gøre noget. Med økonomisk støtte fra den israelske regering bygges der byer og virksomheder, og der drives landbrug på jord, der tilhører palæstinensere. Mere end 500.000 israelere bor i israelske bosættelser på palæstinensisk jord.

Adskillige FN-resolutioner fastslår, at disse israelske bosættelser er ulovlige og en klar overtrædelse af folkeretten. FN’s Sikkerhedsråd har krævet, at Israel straks standser alle bosættelser. Et bredt flertal i Folketinget har i mange år haft en politik om, at Israel skal stoppe sin bosættelsespolitik. Til trods for den internationale fordømmelse fortsætter Israel udvidelsen af bosættelserne. Import af bosættervare er i virkeligheden en anerkendelse af og støtte til bosættelserne.

Derfor foreslår Enhedslisten den 24. januar i Folketinget, at vi indfører et dansk forbud mod import fra bosættelserne. Det kan ikke være rigtig, at vi skal importere varer fra besat land.

Christian Juhl, Folketingsmitglied der Einheitsliste
Bindslesv Plads 12, Silkeborg

Mehr lesen

Leserbrief

„Zum Thema „Knöllchen-Flut in Nordschleswig““

Peter Blume

Leserbrief

Stella Fuglsang-Damgaard Sina
„Einfach mal danke sagen“

Leserbrief

Ruth Candussi
Ruth Candussi
„Machen wir es uns nicht zu einfach?“

Leserbrief

„Gågade, storcenter“

Eskild Beck

Leserbrief

Povl Kylling Petersen und Jan Riber Jakobsen
„Byrådet bør være bedre til kompromis’er“

Leserbrief

Jon Krongaard
„Kommunen er til for borgeren - ikke omvendt!“