Leserbrief

„Draved Skov bør ikke indhegnes“

Draved Skov bør ikke indhegnes

Draved Skov bør ikke indhegnes

Torben Ravn
Lügumkloster/Løgumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der frühere Förster Torben Ravn warnt davor, dass der Drawitter Wald mit Kongens Mose zum Naturnationalpark wird. Besonders die geplanten Zäune kritisiert er.

Vores miljøminister har tabt hovedet, hun har ladet sig vildlede af en håndfuld TV biologer med den kendte Morten D.D i spidsen.

75.000 ha produktiv skov vil hun udlægge til urørt skov, dette i en tid hvor hele verden mangler træ og hvor det kun bliver værre i fremtiden.

Miljøministeren kommer med sine forslag uden at rådføre sig med Naturstyrelsen. I mere end 200 år har de ellers forvaltet danskernes skove til alles tilfredshed.

Nu er det Morten D.D som svinger taktstokken over vore statsskove, det er en skandale af rang som minder om H.C. Andersens eventyr ”Kejserens nye klæder”.

Morten D.D vil have et hegn opsat om Draved Skov og Kongens Mose. Derefter skal der så udsættes store græssende dyr.

Vi har hegn nok i Sønderjylland, blandt andet har vi jo svinehegnet langs den dansk- tyske grænse. Dette synes nødvendigt for at undgå svinepest, men kønt er det jo ikke af den grund.

I Kongens Mose findes der allerede nu hegn for kreaturer, det er helt almindelige tråd hegn, af samme type som landmænd benytter. Det er til at leve med og det er også nødvendigt for at undgå en tilgroning af mosen.

Men det hegn som Morten D.D og hans venner nu vil opføre sammen med Miljøministeren, skal vi sige nej til. Det vil ødelægge tilgængeligheden i området. I forvejen er det svært nok at komme rundt i Draved skov. Store hegn vil gøre det noget nær umuligt at færdes der i fremtiden.

Skovfoged Torben Ravn
Mårbækvej 2 Ø.Terp
DK 6240 Løgumkloster

Mehr lesen

Leserbrief

Mogens Nielsen, Lügumkloster
„Sure gamle mænd“

Leserbrief

Jesper Steenholdt, Anita Uggerholt Eriksen und Harald Christensen
„Østergade – Tønders nye latinerkvarter!“

Leserbrief

Susanne Linnet, Venstre-Stadtratskandidatin und Regionsratskandidatin
„Medicin må aldrig erstatte pleje og omsorg“

Leserbrief

Anton Schulz, Stadtratskandidat für Borgerlisten
„Vi sidder på hænderne i Tønder Kommune“

Leserbrief

„TINKA", „Tinglev Forum"
„Tinglev – mere end du tror“