Leserbrief

„En generation af vindmøller“

En generation af vindmøller

En generation af vindmøller

Paul W. Dall
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

In einem Leserbrief teilt Paul W. Dall seine Meinung mit.

Hvad vil man helst have i Danmark, en generation af vindmøller der er for store til vort land, med 180 mrters højde og med en kapacitet på måske 6,0 MW og en afstand på 6 x højden, og som er en slags råvareproducent som der overhovedet ikke er brug for, for det medfører nøjagtigt det samme som at bygge store vindmøller på Nordsøen, transportere strøm i umådelige mængder i land på Vestkysten og derefter bruge 40 milliarder på land i Danmark for at fordele strømmen rundt i landet. Vindmøller på land og kystnært må ikke være større end at de kan fordeles rundt i landet og stå på små naturlige steder og have en højde på 150 meter, for så er det muligt ar håndtere dem som Laugsvindmøller og muligt for hele den civile befolkning at bruge dem til noget, og håndtere vindmølle strøm ved at producere vedvarende energi lokalt, bruge energien lokalt og eje vindmøllerne lokalt. At eje, bruge og producere lokalt er at befolkningen hånterer et slutprodukt, og det er et værdifuldt produkt, og til slutprisen. Engagerer man sig her er det strømmen til slutbrugeren til 2 priser, alt efter hvad det bruges til, nemlig 2,25 kr pr Kwh. til lys og husholdning som en familie bruger 4000 Kwh. af, og til brug til opvarmning, hvor slut prisen er 1,47 til brug ved privat boligernes varmepumper. Fjernvarmeværkernes strøm har en statsafgift på 22 øre pr. Kwh. for tiden. Vi står ved et skifte hvor den størst mulige vindmølle, på land og kystnært er 150 meter høje vindmøller, for det kræver en afstand på 4 x mølle højden eller 600 meter plus mulighed for at afhænde sin bolig inden for de næste 300 meter til vindmølle opstilleren. Entreprenørerne, vindmølleopstillerne, og de lokale el-fordelings selskaber har fået storheds vandvid ved at den tidligere Energiminister gav dem i udsigt et få ubegrænset vindmøllehøjde, for så kunne man bygge ubegrænset højt på land og kystnært, men det var og er en utilgivelig fejl. Energiministeren antog at den billigst mulige spotpris er målet, og det var hans mål, men det er endnu en fejltagelse, for vedvarende energi som fås, fra 2 agregater, nemlig solceller og vindmøller er et slut produkt som kan fremstilles overalt på jordkloden hvor der er solskin og tilhørende vind, og som allerbedst administreres af den private befolkning. Derfor har vi ikke brug for mere el til spotpris, for det er et råprodukt som avles på Nordsøen, og som skal bruges lige på stedet, nemlig på Doggerbanken, for det hedder så smukt at vedvarende energi fra sol og vind til befolkningen skal produceres lokalt, bruges lokalt, og ejes af den lokale befolkning.Hvorfor skal el-produktion ikke udnyttes lokalt til el-forbrug og over skudet fordeles blandt de der bor i nærheden af vindmøllerne samt el-forbrugerne ud over hele landet?Strøm til halv pris til alle forbrugerne, det må være et godt argument.Vi bruger selvfølgelig spotprisen som mellemregning ved afbalancering, men vi har ikke brug for mere af råstoffet el, for vi avler det lige hvor vi bor.

Paul W. Dall

Mehr lesen

Leserbrief

Gisela Margarete Seffel
„Wie geschaffen für den Berg“

Leserbrief

Elisabeth Petersen
„Knivsberg-Entlassung: Wieso, weshalb, warum?“

Leserbrief

Bent Tvede Andersen
„Grenzöffnung sinnvoll?“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Helge i Kolding leder efter Harro Hallmann“

Leserbrief

Brigitte Handler
„Eigene Trägerschaft mit eigenem Vorstand für den Knivsberg“

Leserbrief

Sofie Knauer
„Eine sehr traurige Entscheidung“