Leserbrief

„En tynget generation - overladt til sig selv“

„En tynget generation - overladt til sig selv“

„En tynget generation - overladt til sig selv“

Theis Kylling Hommeltoft
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Theis Kylling Hommeltoft mahnt eine humanere Sicht auf Kinder und Jugendliche an.

I Aabenraa Kommune var der i 2018 7.551 unge i alderen 10-19 år - hvoraf 3.737 var piger. Af hele gruppen har over 3% kontakt til psykiatrien. Headspace i Aabenraa havde 566 samtaler med 222 forskellige personer. Da Headspace ikke er en del af psykiatrien vil der være personer i deres regi, som ikke indgår i førnævnte statistik.

Ifølge rapporten Børn og Unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018 (VIVE) er andelen af unge, som anser sig selv som fagligt gode, støt faldet for alle grupper. For 19-årige piger var faldet fra 75% i 2013 til 65% i 2017. I den samme gruppe svarer 36%, at de på et tidspunkt har haft en psykisk lidelse (depression, angst el.lign.). 32 % af de 19-årige piger føler ikke de kan nå alt det de skal, hvilket kan være en indikator på stressniveauet. Og 14% føler sig ensomme.

Vi står med en generation af unge, hvor det ifølge VIVE (som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) siden 2009 er gået den forkerte vej i den subjektive trivsel, altså trivslen på baggrund af den unges egen opfattelse.

Årsagerne til dette er komplekse og mange, men de systemer vi politisk beslutter, former vores unge - og vi kan konstatere, at vi har et problem. Senest har vi på bl.a. gymnasierne indført meget skrappere fraværsregler og en digital prøvevagt – samtidig med at sparekravet til institutionerne på 2% videreføres..

Under det homoøkonomiske mantra, “uddan jer! - så I kan bidrage hurtigere end før” har vi pålagt de unge en urimelig byrde. De unge er stadig i deres identitetsudvikling, men vi ser dem kun som objekter til senere indtægter.

Ja, vi er nødt til at have et rationelt økonomisk mål med uddannelsessystemet, så vi opnår unge med en faglig platform, der muliggør videreuddannelse. Men det vigtige er, at den unge - som hele menneske - er med på denne rejse.

Vi arbejde lige nu under nogle kortsigtede paradigmer i vores uddannelsessystem.

Det økonomiske menneskesyn, som stadig dominerer uddannelsessystemet, politisk set, er et levn fra industrialiseringen. Lad i stedet uddannelsessystemet afspejle andre menneskesyn, som homo empatikus. Der kort sagt betyder, at vi som mennesker spejler vores omverden - iver, angst, glæde etc. Hvis tid og økonomi forhindrer en undervisning af motiverede og engagerede undervisere i en ramme, hvor den nære relation og omsorg prioriteres, så risikerer vi at sætte en ramme, som påvirker vores unge negativt.

Så stop besparelser og tillidsbrud på vores uddannelser. Uddannelsessystemet skal ikke kun fokusere på karakterer og faglige egenskaber, men skal i meget højere grad forpligte sig på at arbejde med den enkeltes hele udvikling. For vi skal have vendt den stigende tendens til mistrivsel blandt vore unge.

Theis Kylling Hommeltoft

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa

Nørreskovparken 3c, 6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Edith Tröster
„Åbent brev til Aabenraa Kommune vedr. Loddenhøj jollehavn“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Märchenstunden (Märchen -- Kunden)“

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF tager flertallets afgørelse om placeringen af Telemuren til efterretning“

Leserbrief

Signe Bekker Dhiman
„Endelig har vi fundet en placering til Telemuren!“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Kommunikationschefens manøvrer og dagsordener“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Gør grænsekontrollen lettere“