Leserbrief

„Erhvervsuddannede kontra akademikerne“

Erhvervsuddannede kontra akademikerne

Erhvervsuddannede kontra akademikerne

Jan Køpke Christensen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Jan Køpke Christensen ist der Meinung, dass Dänemark mehr Handwerkerinnen und Handwerker benötige und wünscht sich vor diesem Hintergrund mehr Anerkennung und Respekt dieses Berufsstandes.

Vi skal højne de faglærtes status og bremse op for akademiske uddannede.

Akademikere skal primært bruge hovedet og håndværkeren skal både bruge hænderne og hovedet.
Samfundet har brug for flere hændværkere.

Gæstelærere med en håndværksmæssig baggrund i folkeskolen kunne være et bidrag til at flere vælger den nødvendige erhvervsuddannelse.

Folketingets partier debatterer nu fremtidens uddannelser.

I dag er der efter Nye Borgerliges opfattelse alt for lidt respekt for det man kunne kalde håndens arbejde og vore faglærte borgere.

Politikere har i alt for høj grad fokuseret på med gymnasial uddannelse og efterfølgende søge ind på universitetet.

Vi skal derfor højne en respektfuld tilgang for det mange forstår ved det håndværksmæssige, det man kunne kalde det praktiske/håndens arbejde.

I øvrigt kan man også erhverve sig en gymnasieuddannelse på en erhvervsskole fx. teknisk- eller handelsskole.

Men håndværks/erhvervsuddannelserne er et godt valg for mange unge mennesker. Vi har nemlig stor brug for disse.

Det er en form for uddannelsessnobberi vi oplever i dag. Mere end halvdelen af de, der har taget en lang videregående uddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab, har efterfølgende en beskæftigelse, hvor der ikke kræves en lang videregående uddannelse.

Det er ressourcespild, når mennesker har taget en uddannelse de reelt ikke har brugt.

Virkeligheden er, at Danmark i 2030 mangler op imod 100.000 faglærte, hvis ikke der gøres noget nu.
Derfor skal vi gøre det attraktivt at påbegynde en erhvervsuddannelse. Både af hensyn til de unge og for samfundsøkonomien.

Så konklusionen er at vi skal have en folkeskole der tager mere fokus på unge, som ikke kun har interesse i det teoretiske stof.

For nogle unge er ensporet fokus på teori ikke vejen til et godt fremtidigt arbejdsliv.

Selvfølgelig skal en håndværker også kunne noget teori.

Men derfor kan man udmærket skabe mere glæde i arbejdslivet, når man primært skaber noget med det praktiske.

Man har grund til at være stolt af at være uddannet med primært fokus på det praktiske.

Jan Køpke Christensen
Folketings- og byrådskandidat for Nye Borgerlige
Løjt Storegade 19, Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Hans Stengaard Jessen
„Vort land skal gro og grønnes “

Standpunkt

Preben Bonnén
„Det nye Tyskland uden Angela Merkel og omverdens modtagelse“

Leserbrief

Anne-Mette Kristensen
„Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘, fru miljøminister Lea Wermelin“

Leserbrief

Helge Poulsen/Nils Sjøberg
„Poulsen und Sjøberg: Contra und Pro“

Leserbrief

Kurt Hansen
„Tromler det passive flertal“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Auch für Andere so Einiges im Argen“