Heimpflege zieht um

„Flytning af hjemmepleje og sygepleje til Nygadeskoleområdet“

„Flytning af hjemmepleje og sygepleje til Nygadeskoleområdet“

„Flytning af hjemmepleje og sygepleje til Nygadeskoleområdet“

Ejler Schütt
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Ejler Schütt macht sich Gedanken zum Umzug der kommunalen Heimpflege in kommunale Räume

Flytning af hjemmepleje og sygepleje til Nygadeskoleområdet

Kommunens hjemmepleje og sygepleje nord ønskes flyttet til den bygning på Nygadeskoleområdet hvor 10.klasse skolen tidligere havde til huse.
Bygningerne er meget velegnede til formålet, og på sigt spares 1.mill. kr. årligt til ekstern husleje, så flytningen er fornuftig.
I i DF er vi overvejende positive overfor denne flytning, derfor kunne vi ( en undlod at stemme) gå ind for, at planerne til denne ændrede anvendelse af bygningen sendes i høring for at høre borgernes synspunkter.
Dog er der oplistet nogle betænkeligheder ved de trafikale forhold , såsom parkeringsforholdene og trafiksikkerheden og trafikafviklingen.
Det er oplyst, at den endelige lokalplan vil indeholde bestemmelser, som vil fjerne disse betænkeligheder.
Vi forudsætter, at betænkelighederne løses tilfredsstillende, hvilket vi tror på.Hvis ikke, så er der en ny situation, og så vil vi ikke gå ind for disse flytteplaner
Ejler Schütt
Byrådsmedlem DF
Viceborgmester
Lykkevej 29
Løjt Kirkeby
Mehr lesen

Leserbrief

Ejler Schütt, Dansk Folkeparti, Byrådsmedlem Aabenraa, Viceborgmester
„DF kunne ikke redde Genforeningshaven med mindestatuen ,Sønnen‘“

Leserbrief

Gunnar Petersen, Aabenraa
„Er Aabenraa nu klar til sit 'Fyrtårn'?“

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„Hvad sker der lige i diskoteks-sagen?“

Leserbrief

Gunnar Pedersen, Aabenraa
„Er Aabenraa omsider klar til sit „Fyrtårn“?“

Leserbrief

Nis-Edwin List-Petersen
„nordschleswigwiki.info keine Privatangelegenheit“

Leserbrief

Preben Jensen und Karsten Uno Petersen
„Tyske forbindelser. Til hverdag og fest“