Leserbrief

„Hvem påstår gas skal være vejen frem?“

Hvem påstår gas skal være vejen frem?

Hvem påstår gas skal være vejen frem?

Theis Kylling Hommeltoft
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Theis Kylling Hommeltoft plädiert für Wasserstofftechnologie in der Logistikbranche.

Direktøren for Padborg Transportcenter, Jesper Schimann Hansen, udtrykker i JV den 10.1. sine bekymringer om mulige konsekvenser ved det nybyggede, store biogasanlæg i Nordtyskland. Det er hans analyse, at den eneste vej frem er en afgiftssænkning i Danmark på biogas.

Hans begrundelse er, at branchen ikke er klar til E-fuels som brint (hydrogen) o.lign.

Nok ved jeg ikke meget om transportbranchen, men hvis udgifterne til købet af en brintlastbil, over hele dens levetid, blev mindre end ved gas og diesel, så ville branchen flytte sig i morgen. Økonomiske kalkuler er det altoverskyggende værktøj i sådanne udvælgelsesprocesser. Ikke et dybere idealistisk mindset… det er virkeligheden for den verden, vi lever i.

Skal Danmark blot lægge sig på ryggen, eller bør vi ikke presse på for en udvikling i en mere grøn retning.

Tiden er til en seriøs politisk drøftelse med branchens producenter. Selv i USA kører lastbiler allerede på brint.

Theis Kylling Hommeltoft
Nørreskovparken 3c
6200 Aabenraa
Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen


Mehr lesen

Leserbrief

Svend Pedersen
„Byskilte“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Glaubwürdigkeit als Mehrwert“

Leserbrief

Saïd Kirollos
„Henrik Pontoppidan: Lykke Per og Alternativ Energi“

Leserbrief

Kurt Asmussen
„Muslingeskrab skaber problemer“

Leserbrief

Carina Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Thomas Juhl
„Integrationspolitik afleveret – men ikke leveret!“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Højer
„Tilladelser, dispensationer i Tønder Kommune“