Leserbrief

„Jeg forstår friskolernes frygt for Socialdemokraterne“

„Jeg forstår friskolernes frygt for Socialdemokraterne“

„Jeg forstår friskolernes frygt for Socialdemokraterne“

Henrik Dahl
Ripen/Ribe
Zuletzt aktualisiert um:

LA-Folketingskandidat über die Privatschulen in Dänemark und angebliche sozialdemokratische Hetze gegen dieselben.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Liberal Alliance er en ven af de frie skoler. Vi har en lang dansk tradition for, at borgerne kan oprette et alternativ til det tilbud, kommunen leverer - eller måske nærmere ikke leverer.
I årevis har Socialdemokratiet kørt en hetz mod de frie skoler. Stigningen af elever på disse skoler skulle være udtryk for stigende ulighed i samfundet. Man vil derfor tilbagerulle koblingsprocenten fra 76 til 71. Man vil fjerne det frie skolevalg. Man vil føre en politik, der aktivt reducerer antallet af danske elever som benytter sig af frie skoler til max 10 procent. Alt sammen bygget på et ønske om mere lighed - eller nærmere: mindre forskellighed - i samfundet. Men det er dybt forfejlet. Folkeskolen er blevet et socialdemokratisk socialpolitisk forsøgsprojekt, hvor fokus er på alt andet end at give eleverne gode faglige redskaber.
Mange kommuner formår ikke at drive deres skoler effektivt. Der sker centraliseringer til skade for de lokale samfund. Her oprettes så fri skoler af lokale ildsjæle.
Børn er forskellige. Så det skal skolerne også være. Så længe man lever op til lovens krav om demokratisk uddannelse og nødvendig undervisning, kan man godt have et kristent udgangspunkt et sted; fokus på talentudvikling et andet sted og et særligt fokus på kunstneriske fag et tredje.
På min hjemegn i det syd- og sønderjyske går 17,2 procent af eleverne i et privat undervisningstilbud. I 2015 var tallet 15,6 procent.
I toppen ligger Tønder kommune med 26 procent. Og det er altså ikke sådan, at hvert fjerde barn i Tønder – som socialdemokraterne tror – er en rigmandsunge, som ikke vil omgås almindelige børn. Det er helt almindelige familier, der sætter helt almindelige børn i helt almindelige undervisningstilbud. De er bare ikke drevet - eller detaljestyret - af kommunens lange arm.
Det er selvfølgelig med til at besværliggøre venstrefløjens ønske om folkeskolen som et socialpolitisk lighedsværksted. Dog er de positive konsekvenser, at flere går i en skole tæt på deres hjem. At flere bliver bedre uddannet end de ellers ville. At de bedste undervisnings- og ledelsesmetoder kommer i spil til gavn for fagets udvikling.
Derfor bliver et af de vigtigste spørgsmål ved valget: Hvilke børn må ikke gå i de frie skoler?

Henrik Dahl, Folketingsmedlem, Liberal Alliance, J. Lauritzens Plads 3, 1. 6760 Ribe

Mehr lesen

Leserbrief

Edith Tröster
„Åbent brev til Aabenraa Kommune vedr. Loddenhøj jollehavn“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Märchenstunden (Märchen -- Kunden)“

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF tager flertallets afgørelse om placeringen af Telemuren til efterretning“

Leserbrief

Signe Bekker Dhiman
„Endelig har vi fundet en placering til Telemuren!“

Leserbrief

Sönke Büsen
„Tak til Stig Aunfelt“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Gut und Schlecht „zwangsvereint““