Leserbrief

„Kloge beslutninger bærer frugt på arbejdsmarkedsområdet“

„Kloge beslutninger bærer frugt på arbejdsmarkedsområdet“

„Kloge beslutninger bærer frugt på arbejdsmarkedsområdet“

Ejler Schütt
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Ejler Schütt von der rechtskonservativen Dänischen Volkspartei stellt mit Freude fest, dass viel junge Menschen in der Kommune eine Berufsausbildung wählen.

Af alle kommuner i landet er Aabenraa Kommune den, der klarer sig bedst, når det handler om at få ubeskæftigede unge mellem 15 og 24 år i beskæftigelse og uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Økonomi – og Indenrigsministeriet. Faktisk klarer Aabenraa Kommune sig bedre end hvad de fastsatte rammevilkår foreskriver.

Rammevilkår fastslår hvordan de enkelte kommuner bør klare sig på området. Både vore landskendte investeringsstrategier KIK og den koordinerede indsats på tværs af forvaltningerne mellem arbejdsmarkedsudvalget og børne – og uddannelsesudvalget, og ikke mindst vort erhvervslivs store vilje til at åbne deres døre er væsentlige årsager til den flotte placering som nr 1 blandt af landets kommuner på området. Og det er glædeligt at kunne konstatere, at flere unge søger mod erhvervsuddannelse.

Også hvad angår indsaten med at få alle kontanthjælpsmodtagere i job klarer Aabenraa kommune sig vældig godt. En oversigt viser, at Aabenraa kommune er den 7. bedste kommune i landet der i perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2018 har fået kontanthjælpsmodtagere i alderen 16 – 59 år i arbejde med et fald i antallet på 10,5 %.

Den store indsats der ydes fra vort jobcenters side på disse områder bærer tydeligt frugt, til stor gavn for borgerne omfattet af indsatserne, og til stor gavn for kommunenkassen, idet investeringerne hurtigt betales tilbage via besparelses på overførselsudgifterne, kontanthjælp mm.

De mange millioner et helt enigt byråd har beslutet at investere i indsatserne viser sig at være yderst kloge beslutninger, og området vil naturligvis fortsat have stor politisk bevågenhed.

Ejler Schütt

Byrådsmedlem DF

Viceborgmester

Fomand for Arbejdsmarkedsudvalget

Lykkevej 29

Løjt Kirkeby

Mehr lesen

Leserbrief

Anders Koch-Hørlyck
„En vigtig kulturinstitution er sikret overlevelse“

Leserbrief

Thomas Andresen
„Et venligt svar til Jan Køpke Christensen“

Leserbrief

Heine Hilbrecht
„Juleønske“

Leserbrief

Ejler Schütt
„Status CSR anerkendelse“

Leserbrief

Anders Koch-Hørlyck
„En vigtig kulturinstitution er sikret overlevelse“

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Rødt angreb på frit valg for børn“