Leserbrief

„Kommunalbestyrelsesmøder“

Kommunalbestyrelsesmøder

Kommunalbestyrelsesmøder

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Bernd Carstensen aus Hoyer verfolgt kritisch das Geschehen im Tonderner Stadtrat und das Projekt Tøndermarsk Initiativet. Besonders der Abriss der früheren Möbelfabrik in Hoyer, wo ein Auffangbecken für Regenwasser entsteht, und mehrerer anderer Häuser geht ihm gegen den Strich.

Det er nøje fastlagt i lovgivningen, hvilke sager, der skal behandles på kommunernes „lukkede“ møder. Det er:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverance.
Derfor ser det højst mystisk ud, at Tønder kommunalbestyrelse indvilliger i et krav fra en pengetank om, at behandlingen om samarbejde, hvoraf bl.a. fremgik at bygninger og fabrikshaller skulle nedrives, skulle ske på lukket møde.
Ligeledes må det være helt ude i hampen, som oplyst af JydskeVestkysten, at direktør Jesper Worre´s forlangende om, at et punkt om et cykelløb skulle behandles på lukket møde, blev efterkommet af kommunalbestyrelsen. Det synes at være klare lovovertrædelser.
Kommunalbestyrelsen er valgt til at varetage borgernes interesser. Så det hører ingen steder hjemme, at kommunalbestyrelsen anvender skatteydermidler til billetter til Tønder festivalen for ledelsen af Realdania samt dens familiemedlemmer.
Det står åbenbart helt galt til med Tønder Kommune. I Højer f. eks. opretholder Tøndermarskinitiativet 2 store dyre kontorer, hvor der til dagligt ikke sidder et eneste menneske. Der er efter min mening et stort behov for en kritisk og uvildig gennemgang af forvaltningens og kommunalbestyrelsens agèren i Tønder Kommune.
Tænk en gang, at vicekommunaldirektøren efter en afgørelse, truffet af kommunalbestyrelsen kan skrive til en part i sagen: Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele...
Bernd Carstensen, Klintvej 19, 6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget 2021
„Uddannelse i rotation i ældreplejen i Tønder Kommune“

Leserbrief

Sonja Miltersen, konservative Stadtratskandidatin
„Tilgængelighed“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Hoyer
„Har Tønder Kommune opgivet?“

Leserbrief

Bernd Carstensen
„Tale ting op - praler - skønmaleri“

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Toilet på Fladsten rasteplads“

Leitartikel

Gwyn Nissen
Gwyn Nissen Chefredakteur
„Vertrauen besser als Image“