Leserbrief

„Stor tilfredshed i Dansk Folkeparti med beslutning om projektering af 3. etape af cykelsti på hovedvej 10“

Ejler Schütt
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Ejler Schütt von der populistischen Dänischen Volkspartei lobt in seinem Leserbrief die Arbeit des Technikausschusses.

Vi er i Dansk Folkeparti meget tilfredse med, at det budgetforlig vi fik indgået for nogle år siden om at påbegynde projekteringen af 3. etape af cykelstien på Haderslev nu endelig bliver sat i værk.
Et vigtigt skridt hen imod etableringen af denne del af cykelstien på hovedvej 10.
Ros til det store flertal i Teknik – og miljøudvalget som, bortset fra en fra venstre, besluttede sig for at leve op til budgetforliget
I denne sag er der på ingen måde tale om lokal sognerådspolitik, men om politik set i helikopterperspektiv
Tredie etape er strækningen på ca. 2 km. på den stærkt trafikerede hovedvej 10 fra rundkørslen ved Bodum og frem til Nørbyvejs udmunding i Hovedvj 10.
Når denne etape er fuldført vil hele hovedvej 10 igennem Aabenraa Kommune være knyttet samen af en lang samlet cykelsti.
Dette vil i høj grad forbedre sikkerheden for gående, for skolebørn, cyklister, knallerister mm.
Tredie etape vil binde vores kommune godt sammen samtidig med, at det er et vigtigt skridt til at flere vil benytte den tohjulede og til at kunne klare den stærkt stigende cykelturisme.
Helt afgjort en facilitet, som vil gøre det endnu mere attraktivt at leve og bo i vores kommune.

Ejler Schütt
Byrådsmedlem DF
Viceborgmester Aabenraa Kommune
Lykkevej 29
Løjt Kirkeby

Mehr lesen

Leserbrief

„Byrådet bør være bedre til kompromis’er“

Povl Kylling Petersen und Jan Riber Jakobsen

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„JA TIL MINIMUMSNORMERINGER“

Leserbrief

Ejler Schütt
„Husk at få de udenlandske chauffører til at deltage i affaldsindsamlingen i Padborg“

Leserbrief

„En tynget generation - overladt til sig selv“

Theis Kylling Hommeltoft

Leserbrief

Peter Blume
„Zum Thema „Knöllchen-Flut in Nordschleswig““

Leserbrief

Jon Krongaard
„Kommunen er til for borgeren - ikke omvendt!“