Leserbrief

„Tag ansvar – vis lederskab!“

Tag ansvar – vis lederskab!

Tag ansvar – vis lederskab!

Birte Schultz
Loddenhoi/Loddenhøj
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Die Vorsitzende des Vereins „Loddenhøj Bevar NaturStrand“ mahnt die Politiker im Stadtrat – allen voran Bürgermeister Thomas Andresen – die Verantwortung zu tragen und eine endliche Entscheidung im „unendlichen“ Fall um den Bau des Jollenhafens zu fällen.

Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden holdt generalforsamling den 15. August 2021.

Herfra en opfordring til Aabenraa kommune. Tag ansvar – vis lederskab! Jollehavnen ved Loddenhøj er ulovlig. Ingen tilladelse/godkendelse - ingen lokalplan.

Jollehavnen er placeret på åbent kystlandskab, hvilket ikke er lovligt jfr. planloven, ligesom det fremgår af Kystdirektoratets administrationsgrundlag, at nye lysthavne ikke må placeres i det åbne kystlandskab (den kategori er jollehavnen klassificeret i).

Stranden er ukendelig, det kan enhver se, fagfolk har set det for længst. Skaden er sket. De kysthydrauliske forhold er ikke respekteret. Vind, vand og strøm giver jævnligt udfordringer for badegæster m.fl., så som lugt og gener med råddent farlig tang m.m. i strandkanten, helt bortset fra, at vi nu har en stenstrand i stedet for en sandstrand. Kommunen kommer - enten pløjes sten og tang ned/ skubbes ud i vandet/ eller indsamles og bortkøres. Det koster – kommunen betaler – dig og mig. Det var ikke forudsat og er uholdbart i længden!

Jollelauget lovede en flot lagune med sandstrand. Hvor er den? Kommunen forholder sig passivt.

Aabenraa kommune vil afvente hvad Kystdirektoratet (KDI) kommer frem til m.h.t. en evt. ny tilladelse. KDI har bedt Jollelauget om senest den 1.10.2021, at sende et opdateret ansøgningsgrundlag.

Der skal gennemføres ny høring af berørte myndigheder, interesseorganisationer, naboer og foreninger med henblik på KDI’s afgørelse.

Jollelauget har brugt 1 mio. kr. af kommunens kasse til projektet vel vidende, at de kun måtte bruge midler til parkeringsanlæg.

Vi opfordrer til, at de minimum 800.000 kr., Jollelauget ulovligt har brugt, tilbagebetales.

Hvordan Jollelauget i en ny ansøgning vil kunne bevise at strømforholdene ved Loddenhøj pludselig kan ændres, så vi sikres en fin sydvendt sandstrand som lovet af politikere og Jollelaug, bliver interessant at læse. Når det rent faktisk har vist sig umuligt at indfri de mange løfter, må kommunen jo afgøre om vi skal have en strand for de mange, eller en lystbådehavn for de få. Det ene udelukker nemlig det andet!

Det er perspektivløst, at borgmesteren vil afvente Kystdirektoratets afgørelse. Der ER ingen lokalplan, og Kystdirektoratets skal nu til at behandle Jollelaugets ansøgning helt forfra. Spild af ressourcer, når projektet allerede ER afprøvet i 1:1 og er utvetydigt endt som en katastrofe for stranden og naturen.

Kommunen kommer igen til at forholde sig til høringsmateriale fra KDI og her vil vi – som vi har opfordret til så mange gange – appellere til, at kommunen erkender, at der er fejl i konstruktionen af havnen, ulovlig placering, som – så længe stenmolerne standser den naturlige kyststrøm – umuliggør etablering af en børnevenlig sandstrand, som vi havde før.

Det kræver en politisk beslutning. Tag nu lederskab, og ager ansvarligt.

Man kan jo stille det spørgsmål – når nu planloven m.m. ikke giver hjemmel til placeringen, hvorfor så fortsætte dette vanvid, der har stået på i 3 valgperioder og en 4. lurer forude, med hvilket lederskab?

Vil kommunen virkelig påtage sig ansvaret for endnu en høring – evt. ny lokalplan, med meget risikabelt udfald. To tidligere lokalplaner er underkendt. Er det en måde at bruge vores fælles ressourcer på? Til hvilken nytte? Det er turister, feriegæster, lokale borgere og sommerhusejere der betaler prisen for ødelagt natur og manglende lederskab.

Birte Schultz,
Formand Foreningen „Loddenhøj Bevar NaturStranden“,
Frydendal 11 G, lejlighed 52,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Gesundheitswesen

Theis Kylling Hommeltoft
„Pas nu på dem, som passer på os“

Ausländerpolitik

Jan Køpke Christensen
„Nej til islamiske landsforrædere“

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„Lad os nu få videoovervågning “

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et initiativ vi bør arbejde videre med“

Leserbrief

Børge Koch
„En drøm om et endnu stærkere nært sundhedsvæsen“

Leserbrief

Thore Naujeck
Thore Naujeck
„Schenkt den lokalen Machern Gehör und stärkt die Grenzregion“