Leserbrief

„Tilladelser, dispensationer i Tønder Kommune“

Tilladelser, dispensationer i Tønder Kommune

Tilladelser, dispensationer i Tønder Kommune

Bernd Carstensen, Højer
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Bernd Carstensen aus Hoyer macht immer wieder auf Ungereimtheiten im Rahmen des Tonderner-Marsch-Projekts aufmerksam. Die Kommune Tondern gebe sich selbst Ausnahmebestätigungen, meint er und bringt den Begriff der Bananenrepublik ins Spiel.

Tilladelser, dispensationer i Tønder Kommune.

Flere gange i den senere tid er der bl.a. i læserbreve gjort opmærksom på, at Tønder Kommune søger og giver sig selv dispensationer/tilladelser. I et reguleret samfund er sådanne forhold nok yderst sjældne. Man taler om, at det kan forekomme i en ”bananrepublik”. Kommunen har flere gange søgt sig selv og givet sig selv dispensation fra bl.a. Tøndermarskloven. (f.eks. rørlægning af en historisk kanal i den fredede Tøndermarsk). Nu har man også søgt sig selv om, og fået tilladelse til anbringelse af overskudsjord på bredden af Vidåen ved havnen i Højer, selvfølgelig uden borgerinddragelse/information af nogen art. Tilsyneladende for at omgås/undgå et eller andet, har man oprettet ”Foreningen Tøndermarskinitiativet”, der så har søgt Tønder Kommune om at lave et hul igennem diget. Og hvem er så formand for denne ”kunstige” forening? Selvfølgelig ham der også er direktør for Tøndermarskinitiativet og direktør for mange andre tiltag i kommunen, Keld I Hansen. Jeg synes borgerne mangler retskafne instanser/privatpersoner/medier, der kan sætte tingene på plads.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Stadtratsmitglied Claus Hansen
„En håndsrækning til småbørnsforældrene“

Leserbrief

Torben Ravn
„Åben genbrugspladsen“

Leserbrief

Britt Tryde Haarløv
„Tristesse“

Leserbrief

Bernd Carstensen
„En ræv bliver skudt.“

Leserbrief

M.B.Christiansen
„Alle Stoffe sind - Mengen abhängig - Gesundheits- schädlich.“

Leserbrief

Marie Skødt
„Resthof: Flexible Lösung bei Öffnungszeiten“