Leserbrief

„Vi skal have mere gang i etablering af cykelstier“

Vi skal have mere gang i etablering af cykelstier

Vi skal have mere gang i etablering af cykelstier

Ejler Schütt
Loit/Løjt
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Ejler Schütt fordert dazu auf, mehr Fahrradwege in der Kommune zu bauen und dazu auch die staatlichen Mittel in Anspruch zu nehmen, die dafür bereit gestellt wurden.

Om kort tid skal vi i byrådet igang med den store årlige tilbagevendende opgave med at lave budget for det kommende år og overslag for nogle af de efterfølgende år.

Ligesom i de tidligere år vil der givetvis være mange ønsker og emner på tapetet.
Udover andre ønsker, ønsker jeg, at vi skal have mere gang i etablering af cykelstier,
hvorfor jeg satser på, at vort budget til dette område forøges væsentligt.

Som det sikkert er de fleste bekendt er Folketingets partier i Infrastrukturplan 2035 enige om behovet for en styrket indsats for at få flyttet flere fra sæde op på saddel.
Flere cyklister er godt for både klimaet og folkesundheden og, at øget cyklisme reducerer trængslen.

Man er enige om, at afsætte 3 milliarder i perioden til 2035 og at gøre 2022 til “Cyklens år” med en statspulje på 400 millioner.
Denne pulje skal Aabenraa Kommune selvfølgelig med god planlægning have del

Hele samfundet vinder, når flere cykler mere.
Det sker, når der bliver etableret trygge og sikre cykelmuligheder med høj fremkommelighed

Ejler Schütt,
Byrådsmedlem Aabenraa, Liberal Alliance,
Nørretoft 50,
Løjt Kirkeby
Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„ Mere menneske og mindre system, tak“

Leserbrief

Mogens Poulsen
„Anne Sofie og politikere i Aabenraa Kommune“

Leserbrief

Hanne Priess Larsen, Seniorrat Apenrade
„Miraklernes tid er forbi!“

Leserbrief

Erik Lorenzen
„Bosætning i Kommune Sønderborg“

Leserbrief

Torben Ravn
„Draved Skov bør ikke indhegnes“