Leserbrief

„Vil politikerne have kontorcentrum eller kulturcentrum i Fremtidens Købstad?“

„Vil politikerne have kontorcentrum eller kulturcentrum i Fremtidens Købstad?“

„Vil politikerne have kontorcentrum eller kulturcentrum i Fremtidens Købstad?“

Anne Nørlem
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Die Apenrader Musikschule fordert den Kulturausschuss in einem offenen Brief zum Umdenken auf.

Åbent brev til Kultur- Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune
Vil politikerne have kontorcentrum eller kulturcentrum i Fremtidens Købstad?
Vækstudvalget stemte desværre for at sende det lokalplanforslag, der åbner for at Hjemmeplejen og Sygeplejen kan flytte ind i 10. Aabenraas tidligere bygninger på Nygade 23D, videre til byrådet.
Nu sætter vi vores lid til, at I som politikere for kulturlivet i Aabenraa Kommune vil stemme imod denne håbløse idé, der angiveligt er fostret i Økonomiudvalget og blot har til formål at spare en lejemålsudgift og fylde nogle tomme kommunale kvadratmeter i midtbyen.
Idéen med at fylde dette fine, gamle kulturmiljø i midtbyen op med Hjemmeplejens 52 biler og bruge gymnastiksalen som garage for hjemmeplejens elcykler er tydeligvis opstået helt uden hensyntagen til en af kongstankerne i Fremtidens Købstad Aabenraa: Nemlig at etablere et “Handels- og Kulturloop” med bylivsunderstøttende passager på tværs af midtbyen – blandt andet langs Nygade-området.
Businesscasen er yderst tvivlsom og de påtænkte kontorer og udkørende aktiviteter passer da heller ikke med den eksisterende lokalplan M98, der blandt andet har til formål “at sikre Nygade Skole området som kulturcenter”. Derfor må der naturligvis en ny lokalplan til.
Bestyrelsen for Aabenraa Musikskole har afgivet høringsforslag til lokalplanforslaget. Vi mener selvsagt, at det er en uholdbar løsning at flytte hjemmeplejen og sygeplejen ind i Nygade 23D:
• Det modarbejder intentionerne om byliv og kulturcentrum i området
• Det skaber yderligere trafik- og parkeringsproblemer i de smalle midtbygader
• Det skader trafiksikkerheden for de mange bløde brugere af området – blandt andet en del af de 550 musikskoleelever og deres forældre, der hver uge skal ind og ud af Musikskolen
• Hjemmeplejen og sygeplejen kommer til at spilde meget tid på at snørkle deres
hjemmeplejebiler ind og ud af midtbyen, tid som byrådet har lovet vores ældre borgere.
Vi har også foreslået at finde en anden placering – uden at vinde gehør. Vi synes, at I skulle prøve at spørge medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen, om de ønsker at flytte ind i Nygade 23D.
Og ja, det er ingen hemmelighed, at vi i Musikskolen rigtig godt kunne bruge fx gymnastiksalen i stueetagen i Nygade 23D som øvelokale. Både for vores egne elever – vi har aldrig haft så mange musikalske talenter som vi har lige nu – men også for andre kor og orkestre. Dét kunne rent faktisk skabe mere kultur og byliv i midtbyen.
Vi vil nu spørge jer, hvordan I har tænkt jer at stemme, når lokalplanforslaget kommer i byrådet?
Det mener vi, borgerne i Aabenraa har krav på at vide.
Vi håber naturligvis, I vil stemme nej. Lad jer ikke presse af, at I på byrådsmødet i december besluttede at sætte 500.000 kr. af til projektering af den endnu ikke vedtagne lokalplan.
Lad ikke den økonomiske optimeringstilgang diktere, hvor der skal være kulturmiljøer og fornuftig
byudvikling i Aabenraa.
Vi ser frem til at høre fra jer.
På vegne af bestyrelsen for Aabenraa Musikskole
Anne Nørlem, formand

Mehr lesen

Leserbrief

Birte Schultz
„Tag ansvar – vis lederskab!“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et initiativ vi bør arbejde videre med“

Nachruf

Torben Ravn
„Markus Jebsen var naturens mand“

Leserbrief

Kerstin und Dirk Jürgensen
„Photovoltaik Anlage Fogderup Umgebung“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Ja tak til barsel-selvbestemmelse for familier“

Leserbrief

Ulf Matzen, Elmshorn
„Bøjer i vandet ud for stranden ved Loddenhøj“