Leserbrief

„Handicappede skal fri af kommunerne“

Handicappede skal fri af kommunerne

Handicappede skal fri af kommunerne

Jan Køpke Christensen
Apenrade/Kopenhagen
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Politiker Jan Køpke Christensen von den Neuen Bürgerlichen schreibt über einen Bürgervorschlag im Behindertenbereich.

50.000 underskrifter er samlet for et borgerforslag der vil fjerne handicapområdet fra kommunerne.

Det støtter jeg som folketingskandidat og borgmesterkandidat for Nye Borgerlige.

Mennesker med handicap oplever nu, at kommunerne administrerer ulovligt. De får ikke den hjælp de har krav på. Ca. halvdelen af alle sager er behæftede med fejl og 42 procent af de sager, der ender i Ankestyrelsen omgøres eller sendes tilbage til kommunen til en ny behandling.

Derudover er sagsbehandlingstiderne alt for lange. Fristerne overskrides rutinemæssigt, og mennesker med handicap fortæller om absurde afgørelser, der tyder på udbredt kassetænkning i kommunerne.

I 2007 blev handicapområdet lagt ind under kommunerne. Det skete med kommunalreformen. Det var en fejl. Kommunerne magter ikke den vigtige opgave de er sat til. Taberne bliver de handicappede og pårørende.

Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal give alle med handicap en god ensartet behandling. De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være ens for det enkelte menneske med handicap, uanset hvor man er bor.

Flytter man over en kommunegrænse, skal hjælpen tages med og ikke starte forfra med at søge i den nye kommune.

Et uafhængigt nationalt fagligt råd til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling skal etableres. Rådet skal have ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til de handicappede.

Hjælpen finansieres over staten og fjernes fra kommunal kassetænkning. Rådet bliver teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste hjælp. Teams med fagpersoner skal møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, hvor alle områder af ens situation inddrages. Det være sig hensynet til pårørende, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job, uddannelse mv.

Dette team følger den enkelte til dørs, sørger for den nødvendige hjælp og følger op med mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behov. Der skal være slut med et hav af kommunale sagsbehandlere, hvor den ene ikke ved hvad anden laver.

Jan Køpke Christensen,
Folketingskandidat for Nye Borgerlige i Syd- og Sønderjylland
Løjt Storegade 19, Aabenraa.

Mehr lesen

Nachruf

Sozialdienst Tingleff
„Christine Marie Callesen in memoriam“

Leserbrief

Thore Naujeck
Thore Naujeck
„Schenkt den lokalen Machern Gehör und stärkt die Grenzregion“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Drogen im Fokus“

Leserbrief

Jürgen Beck
„Borgmesteren og e-boksskandalen“

SP-Beitrag

Schleswigsche Partei
„Berit Kynde für die SP in Apenrade“