Leserbrief

„Tinglev – mere end du tror“

Tinglev – mere end du tror

Tinglev – mere end du tror

„TINKA", „Tinglev Forum"
Tingleff/Tinglev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der „TINKA“-Vorstand (Tinglev Kultur- og Aktivitetshus) und „Tinglev Forum“ geben einen kurzen Zwischenbericht zum Stand der Ortsentwicklungsprojekte und zu den Bemühungen um eine Begegnungsstätte für Mehr- und Minderheit.

Vi ønsker at give en lille opdatering/briefing omkring afsluttede og igangværende projekter i byen.

Fakta er, at TinglevForum allerede for tre år siden lavede en fremtidsvision med ovennævnte titel. Ud fra denne blev der udarbejdet et forslag om en samlet vurdering af de kommunalt ejede bygninger i byen til byrådet, som efterfølgende afsatte midler til en nærmere undersøgelse. Resultatet afventer vi.

I forhold til et nyt fælleshus, så har Tinglev også en klar strategi. Fælleshuset bliver hoveddøren til Tinglev, når det gælder kultur og fritid. Bag den dør er Friluftsscenen, Sport- und Kulturzentrum og Tinglev Fritidscenter og med en stærk forbindelse til Bücherei og bibliotek.

Det betyder, at det største rum i TINKA (Tinglev Kultur- og Aktivitetshus) bliver en festsal til ca. 120 personer, mens større lokaler allerede er ved de to fritidscentre. Strategien er således på plads.

Gl. Grønningen ligger centralt if. til ovennævnte institutioner m. fl. og er derfor (oprindeligt af Kulturforvaltningen), bragt i spil som en mulig placering. Bestyrelsen i TINKA afventer for tiden en endelig afklaring af bygningsanalysen, som Aabenraa Kommune udarbejder. Analysen skal vise, om en placering her er økonomisk forsvarligt. Ellers må der findes en alternativ løsning med en anden central placering.

I forhold til Tinglev Fritidscenter er bestyrelsen i TinglevForum indstillet på at medvirke til en fornyet interesse for stedet, og der er reserveret et beløb til en kampagne sammen med brugerforeningerne for at få flere til at samles og for at intensivere samarbejdet mellem de to fritidscentre. En arbejdsgruppe har fået ansvaret for at arbejde med den side af Tinglevs udvikling. Dette sker i samarbejde med Aktiv-Aabenraa og foreningerne/brugerne.

For kort tid siden blev genskabelsen af et stykke Olgerdige indviet og i de kommende måneder vil der ske en genindvielse af Centerpladsen og en indvielse af skolekrydset og et helt nyt plejehjem - placeret midt i byens hjerte - bliver åbnet.

Optagelserne til en Tinglev-film er færdige og filmen præsenteres senere på året.
Det er en film, der naturligvis også viser et stærkt erhvervsliv og som lever op til vores motto: TINGLEV - MERE END DU TROR

Preben Christensen, Niels Daubjerg (Tinglev Forum),
Hans F. David (TINKA)

Mehr lesen

Leserbrief

Kurt Hansen
„Tromler det passive flertal“

Leserbrief

Paul Sehstedt
„Erwin Andresen als Bürgermeister in Apenrade?“

Leserbrief

Jens-Christian Ingwersen
„Adgangsforholdene Rødekro Station“

Leserbrief

Svend Nielsen
„ Bevaring af byens mange fredede og bevaringsværdige bygninger“