Leserbrief

„Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?“

Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?

Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?

Musikrådet i Aabenraa
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Der Apenrader Musikrat fordert Übungs- und Proberäume für die Amateur-Sänger und -Musiker in der Kommune Apenrade.

Musikrådet i Aabenraa ønsker bedre, samlede øvelokaler for kommunens amatørmusikere

Vi må tro, at politikerne vil svare ja til det indledende spørgsmål. Men det kræver handling og prioritering.
Idrætten er begunstiget med mange og alsidige faciliteter, f.eks. et flot Arena-byggeri, haller, skøjtebaner, baner til Street-sport mv. Dejligt for den del af fritidslivet.
På musikkens område har kommunen aktivt oprettet „Aabenraa Live“, der på det rytmiske område sikrer en række events og koncerter med kendte kunstnere. Fint med disse muligheder for at høre levende musik i en række populære genrer.
Når det så er sagt, så lider det lokale udøvende musikliv under, at de mest basale faciliteter både i forhold til konstante og egnede øve-muligheder og afvikling af mindre koncerter ikke er til rådighed. Musikrådet i Aabenraa beskæftiger sig med helheden for vores lokale musikliv. Ikke mindst borgernes deltagelse som udøvende i kor, bands og orkestre.

„De lokale orkestre og kor er afhængige af ildsjæle i front, af musikuddannede fagpersoner til at instruere, men de har også brug for kommunal opbakning og tidssvarende rammer til øve-arbejdet gennem året. Musikrådet er i gang med en mindre undersøgelse for at ,tage temperaturen‘ på amatørmusiklivet i kommunen. Den viser, at i hvert fald 1000 borgere i kommunen, har musik og sang som en god og sund fritidsbeskæftigelse i foreningsregi“, siger Ole Livbjerg Klitgaard, der er formand for Musikrådet. Hertil kommer uorganiserede grupper og enkeltpersoner.
Lars Husted, som er næstformand i Musikrådet og også formand for Aabenraa Brass Band, supplerer: „I forhold til amatørmusikken er Aabenraa et geografisk knudepunkt, som samler deltagere ikke bare fra vores egen kommune, men fra hele den sydjyske region. Mangfoldigheden i forhold til orkestertilbud tiltrækker musikere langvejs fra. Vi har faktisk - endnu – et musikliv som andre kommuner misunder os“, fortsætter Lars Husted.
Vi er i Musikrådet ikke kun fortalere for, at man skaffer tag over hovedet på ”husvilde” orkestre. Tidsvarende øve-forhold er med til at bidrage til styrkelse af fødekæden og til kontinuerligt at tiltrække nye aktører.

Vi må have et „Musikkens hus“ som samlet øve-sted i Aabenraa. Et musikalsk værksted.
Musikrådet har i en årrække gjort opmærksom på problemet med egnede øvelokaler og fordelen af at få et samlet sted, hvor der både er plads til, at amatørerne kan øve flere ad gangen, udveksle erfaringer, opbevare udstyr og holde workshops og småkoncerter. Der har også tidligere været lyttet og foretaget sonderinger omkring et „Musikkens Hus“, som også har været budgetsat. Desværre er det gang på gang blevet nedprioriteret, når det virkelig gjaldt.

Et musikkens hus skal give rum til, at orkestre og kor kan mødes på tværs. For at fødekæden mellem disse skal fungere, skal de have fælles rammer til at kunne mødes, inspirere hinanden og samarbejde. Musikken er netop speciel i forhold til, at man med fordel kan spille og synge sammen på tværs af generationer. Flere af orkestrene peger på, at de lige nu bruger flere forskellige fysiske steder til øvning og opbevaring af noder, instrumenter og uniformer. Og flere er påvirket af, at de rammer, de øver i, er bygget og bruges til helt andre formål, og derfor kun i mindre grad er egnet til musik.

Og så mangler vi faktisk at afdække et ret stort men mere fragmenteret område nemlig de rytmiske bands, siger Lars Husted. Da de sjældent er organiseret som foreninger, er de sværere at få med i en undersøgelse, men vi ved fra vores musikskole, at der også er stor efterspørgsel på lokaler til rytmiske bands. Her ville et Musikkens Hus også kunne være på sin plads.

Formanden for Musikrådet, Ole Livbjerg Klitgaard, udtaler afslutningsvis, at „Musikrådet gerne vil bidrage til, at Aabenraa kommune og by også på kulturområdet bliver et attraktivt sted for bosætning, og et attraktivt sted for den mentale sundhed - borgernes trivsel. I forhold til hvor mange der har musik som fritidsinteresse, bør kommunen tage fat på opgaven med at skaffe ordentlige faciliteter til musiklivet nu. Er viljen til stede? Vi ønsker en forstærket og helhjertet dialog med forvaltning og politikere om at finde en konkret løsning på dette inden kommunens gode musikliv begynder at smuldre“.

Ole Livbjerg Klitgaard (formand)
Lars Husted (næstformand)
Torben Ravn Jensen, Michael J. Kjær og Peter Autzen, medlemmer af Musikrådet i Aabenraa

Mehr lesen

Nachruf

Hella Hartung
„Liebe Kathe!“

Leserbrief

Gunnar Pedersen, Aabenraa
„Spændende udvikling på Kilen“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Protesebrugere skal behandles anstændigt“

Leserbrief

Alf Ingfeldt og Anders Koch-Hørlyck
„ Lokalplan for enhver pris“