Leserbrief

„Tanker om Tøndermarskinitiativet: Er det det værd?“

Tanker om Tøndermarskinitiativet: Er det det værd?

Tanker om Tøndermarskinitiativet: Er det det værd?

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Bernd Carstensen befürchtet, dass mit den Plänen der Tonderner-Marsch-Initiative das Besondere an der Natur in und um Hoyer verschwindet. Die derzeitige Idylle im Ort würde zugunsten einer künstlichen Lösung den Kürzeren ziehen.

Den fredede Tøndermarsk er et enestående, „uberørt” naturområde både nationalt og internationalt, som savner sit lige.Nu skal området gennemtrævles af stier på kryds og tværs, så det specielle ved denne natur fjernes. Den naturlige flora og fauna vil uden tvivl lide stærk skade af dette tiltag.

Diget fra 1862 er fredet og har givet ly for utallige stormfloder. Nu gennemhulles diget, tilsyneladende for ussel mammon og for højst sandsynlig en kortfristet glæde. Man vil etablere et fugleskjul el. lign. beregnet til et „run“ af turister. Historiske, bevaringsværdige pumpestationer (Lægan, Højer) omdannes til bl.a. toiletter og man klistrer en bro på en af de historiske pumpestationer.

Efter den historiske stormflod i 1976, der resulterede i Vidåslusen, vil man nu ombygge denne sluse til noget publikumsorienteret i stedet for at lade sluse være sluse.Bevaringsværdige huse nedrives en masse i Højer. Til gengæld vil man „omdanne Højer“ til hvad? En by, som alle andre med vejbelægninger og indretninger, der fuldstændig vil forandre idyllen i byen til noget selvfølgeligt kunstigt noget.

Man har allerede set forløbere til sådan noget. Der er foretaget ændringer af vigepligten i byen, fuldstændig uforståeligt for alm. mennesker. Inden man har begyndt på ændringerne af selve byen, anes allerede det kunstige udseende med diverse belægninger og indretninger, som byen vil få, uden idyl af nogen art. Modsat en naturlig, original og rolig udvikling af byen, som er sket i århundreder.

Til trods for andre muligheder nedrives gode, brugbare haller, for at opføre et regnvandsbassin netop dèr, uforståeligt, i hvert fald for mennesker, der et langt liv har skullet taget vare på sig selv og på andre med for de flestes vedkommendes, små midler. Man kunne nævne flere tiltag, der vil ændre området fra sin originalitet og idyl.

Alt imens man anstrenger sig for at forandre området , „glemmer“ man fuldstændig at tage vare på omegnens absolutte fyrtårne, Højkro og Højer Sluse, der begge lider en kummerlig og efter hjælp skrigende tilværelse.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Stadtratsmitglied Claus Hansen
„En håndsrækning til småbørnsforældrene“

Leserbrief

Torben Ravn
„Åben genbrugspladsen“

Leserbrief

Britt Tryde Haarløv
„Tristesse“

Leserbrief

Bernd Carstensen
„En ræv bliver skudt.“

Leserbrief

M.B.Christiansen
„Alle Stoffe sind - Mengen abhängig - Gesundheits- schädlich.“

Leserbrief

Marie Skødt
„Resthof: Flexible Lösung bei Öffnungszeiten“