Leserbrief

„Offener Brief an Kirchenministerium und Kirchenausschuss“

Offener Brief an Kirchenministerium und Kirchenausschuss

Offener Brief an Kirchenministerium und Kirchenausschuss

Gemeinderäte Tondern und Uberg
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Die Gemeinderäte in Tondern (Tønder) und Uberg (Ubjerg) fordern die Kirchenministerin und den Kirchenausschuss des Folketings dazu auf, das geplante Prediger-Gesetz vom Tisch zu nehmen. Die Forderung, Predigten auf Deutsch müssen übersetzt werden, würden die beiden Gemeinden spalten.

Åbent brev til Kirkeministeren og Folketingets kirkeudvalg

Tønder Sogns menighedsråd og Ubjerg Sogns menighedsråd har med stor bekymring set tanken om at fremsætte et lovforslag vedr. oversættelse af alle fremmedsprogede prædikener i Danmark.

Danmark er en del af et rigsfællesskab, som i sig selv omfatter tre sprog, grønlandsk, færøsk og dansk. I Sønderjylland og Sydslesvig er der desuden respekt for mindretallenes sprog, som bl.a. giver sig udslag i en naturlig anerkendelse af tysk som gudstjenestesprog, jf. København-Bonn erklæringerne fra 1955.

I Tønder sogn udgør det tyske mindretal en vigtig del af menigheden. I Ubjerg Sogn udgør den tyske del af menigheden ca. 50 %.

Den tyske del af menigheden betjenes af en tysk præst der er ansat i Folkekirken og som har gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Ubjerg og Tønder samt udøver diakoni.

Vi har hvert år dansk/tysk påskegudstjeneste og dansk/tysk reformationsgudstjeneste.

I Tønder lever det danske flertal og det tyske mindretal side om side, arbejder f.eks. sammen i menighedsrådet og dets udvalg på lige vilkår.

Det dansk-tyske samarbejde rækker også ud over Tønder Sogn, f.eks. kvindernes internationale bededag og friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

Oversættelse af de tyske prædikener vil være en urimelig og unødvendig handling i en verden, hvor vi her i sognene har fuld tillid til hinanden på tværs af alder, køn, politisk og religiøs indstilling.

Desuden kræver oversættelse af prædikener en tolk med interesse og indsigt for at få et retvisende billede af gudstjenesten.

En lov om oversættelses af prædikener vil splitte vores menighed og give en lang række praktiske, økonomiske og unødvendige problemer.

Derfor opfordrer menighedsrådene til, at lovforslaget forkastes.

På vegne af


Tønder Sogns menighedsråd Ubjerg Sogns menighedsråd Torben Frederiksen, formand Jacob Lorenzen, formand

Mehr lesen

Leserbrief

Torben Ravn
„Vi vil fred her til lands!“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Ny uddannelsesstrategi bærer frugt!“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Spændende uddannelse til plejefamilier i Tønder“

Leserbrief

Torben Ravn
„Vi skal have mere skov og Natur i Tønder“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Ja tak til barsel-selvbestemmelse for familier“