Leserbrief

„Sammen om Lillebælt“

Sammen om Lillebælt

Sammen om Lillebælt

Nils Sjøberg
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:
Nils Sjøberg
Nils Sjøberg Foto: Anders Sonne

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Regionsrat-Kandidat Nils Sjoberg will sich dafür einsetzen, dass der Kleine Belt geschützt wird. Er fordert den Regionsrat dazu auf, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beiderseits der Grenze zu unterstützen, die Maßnahmen fordern.

Imens politikerne kæmper om placeringen af nationalparker på land burde alle være enige om at sikre Lillebælt for fremtiden. Alligevel synes det som om, at alt hvad der foregår under havets overflade er fuldstændig glemt.

Tre gange rejste jeg situation med iltsvind og fiskedød overfor miljøminister Lea Wermelin i min periode som barselsvikar i Folketingsåret 19/20. Hver gang med konkrete forslag om forbud mod dumping af byggeaffald mv.

Hver gang lovede miljøministeren at handle. Men siden er der ikke fulgt op fra ministeren. Derimod har regeringen sagt ja til muslingefiskeri i Flensborg Fjord, selvom det skader havmiljøet. Det er derfor på tide, at regionsrådet bakker op om de 10 borgmestre på hver sin side af Lillebælt, somførst på året kontaktede miljøministeren om Lillebælts situation.

Alle politikere kan gøre noget. Kommunalt og regionalt kan vi hjælpe hinanden med:

1. At begrænse udledningen af offentligt spildevand i Lillebælt.

2. Stoppe al dumping af mudder ved byggerier i Lillebælt.

3. Stoppe tilladelser af dambrug i kystnære områder, så de ikke skader omgivelserne, men flyttes ud på åbent hav.

4. Lægge et fælles pres på regeringen, så den bl.a. stopper fiskeri med troller, som skader havbunden – og som det er gjort i Øresund for flere år siden.

Vi kan gøre meget sammen. Du er velkommen til at kontakte mig. Jeg har brug for din personlige stemme for at kunne fremføre Lillebæltssag i det kommende regionsråd.

Nils Sjøberg,

opstillet til regionsrådet i Region Syddanmark for Radikale Venstre

Mehr lesen

Leserbrief

Hans Stengaard Jessen
„Vort land skal gro og grønnes “

Standpunkt

Preben Bonnén
„Det nye Tyskland uden Angela Merkel og omverdens modtagelse“

Leserbrief

Anne-Mette Kristensen
„Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘, fru miljøminister Lea Wermelin“

Leserbrief

Helge Poulsen/Nils Sjøberg
„Poulsen und Sjøberg: Contra und Pro“