Zu hohe Arbeitsbelastung

„Rettighed skal følges op med øget forebyggelse“

„Rettighed skal følges op med øget forebyggelse“

„Rettighed skal følges op med øget forebyggelse“

Theis Kylling Hommeltoft
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Der sozialdemokratische Folketingskandidat Theis Kylling Hommeltoft fordert bessere Arbeitsbedingungen und das Recht, den Arbeitsmarkt frühzeitig zu verlassen.

Det burde jo egentlig være overflødigt at diskutere, om alle borgere skal have ret til en god pensionisttilværelse. For det burde vel være en menneskeret, at vi alle kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, når kroppen ikke mere magter det hårde slid.

Måske burde vi snarere diskutere, hvordan vi undgår selve nedslidningen. Diskutere, hvorfor vi tilsyneladende accepterer, at arbejdet for nogle slider så hårdt, at deres krop/psyke ødelægges? Vi kender dem jo alle sammen, disse hårdtarbejdende kvinder og mænd, som på trods af de seneste mange års fokus på arbejdsmiljøet langsomt, men sikkert, nedslides under en stadig større arbejdsbyrde. Det virker næsten som om arbejdsbyrden ligefrem stiger proportionalt med forbedringerne i arbejdsmiljøet.

Retten til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er derfor en nødvendig behandling af dybereliggende symptomer i samfundet. Vil vi i stedet disse symptomer til livs, må vi samtidig stikke spaden lidt dybere, og forholde os til bl.a. arbejdsmiljøet og det usunde arbejdspres, som mange oplever.

Lad os derfor – udover at indføre retten til tidlig folkepension – tage fat om nældens rod, og forebygge den alt for voldsomme nedslidning, som mange oplever på arbejdsmarkedet. Vi bliver nødt til helt grundlæggende at have øget fokus på det brede perspektiv, det hele menneske i forhold til samfundet, som hele tiden råber på øget produktivitet. Alle borgere trives bedst, når de er sunde og raske, har et arbejde de holder af og som giver dem anerkendelse, succes og gode sociale relationer.

”Slip hestene løs – og lad vognen stå” – vi er nemlig alle en del af nøglen til forandring!


Theis Kylling Hommeltoft
Nørreskovparken 3c, 6200 Aabenraa
Folketingskandidat for socialdemokratiet i Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Ejler Schütt
„Typisk socialdemokratisk holdning“

Leserbrief

Carina Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Thomas Juhl
„Integrationspolitik afleveret – men ikke leveret!“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Endnu tid til at omgøre den historieløse beslutning om flytning af „Sønnen”⁩“

Leserbrief

Ejler Schütt
„Ros til Kommunens tekniske forvaltning“

Leserbrief

S. Matlok
S. Matlok
„Versachlichung: Traum oder Albtraum“

Leserbrief

Svend Pedersen
„Byskilte“