Leserbrief

„Europa, en geografisk ide“

Europa, en geografisk ide

Europa, en geografisk ide

Hans Stengaard Jessen
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:

In einem Leserbrief schreibt Hans Stengaard Jessen über seine Gedanken zu der Europäischen Union.

Det netop overståede polske valg blev endnu en øjenåbner i forholdet mellem Polen og EU og det splittede lands deling, for jeg ved ikke hvilken gang, men EU har andre udfordringer.

Bismarck fremhævede med eftertryk, at Europa er en geografisk foreteelse, hvorfor vi bliver nødt til også at se såvel bagud som fremad for at finde ud af, hvad er det særlige ved Europa.

I en lang periode var den Kinesiske civilisation meget foran den europæiske, og efter det romerske riges undergang i Vesteuropa, har der ikke været en magt, der kontrollerede det hele territorium, idet

Roms erobrere var rivaliserede germanske stammer. I århundreder var den største fare den grund besiddende adel ud fra devisen om, at ikke alt tilhører kongen. Det blev grundlaget for frihed og velstand i Europa. Hvor spaltet end Europa var, dannede det dog en fælles civilisation - kristendommen.

I Kina var magten centraliseret omkring kejseren, medens den i Europa var fordelt og højkulturen var en blanding af heterogene elementer uden faste bindinger til det styrende system.

Det spørgsmål er stillet, hvorfor Europa som det første er blevet industrialiseret. Svaret ligger klart, for Europa har været usædvanlig og bør vedblive at være det.

At Europa er en geografisk ide, ligger klart, men alt det med at en tidligere amerikansk udenrigsminister savner et telefonnummer at ringe til. Det må opfattes som utidig indblanding, for Europa er ikke en fælles stat, men et samarbejde mellem selvstændige stater.

At det særegne element - EU-kommissionen ønsker at overtage al magt, skal man være blind for ikke at kunne få øje på, men hvis man i højere grad accepterede medlemsstaternes deltagelse i i regerings- processen vil meget være nået og langtidsholdbarheden stige.

Dertil kommer, at kun få tror, at Berlin, Paris og de andre hovedstæder i fællesskabet nærer noget ønske om at blive delstatshovedstæder.

Hans Stengaard Jessen
Egernvej 1

6400 Sønderborg

HB-medlem i Europabevægelsen

Mehr lesen

Leserbriefe

Jan Køpke Christensen
„Danskerne skal have deres feriepenge!“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Til kamp for en åben grænse“

Leserbrief

Tony D. Pioch
„I skal ikke blive glemt“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Kritik af islam skal være velkommet i et demokrati“

Leserbriefriefe

Helge Poulsen
„J.A.Munksgaard(JAM) på slap line“

Leserbrief

Bent Iversen
„Sig ikke mere, Bo Morthorst!“